کلیدواژه‌ها = اضطراب
اثربخشی مدل مک مستر بر اضطراب و خودکنترلی زنان در آستانه طلاق

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 491-511

10.22034/aftj.2023.310445.1227

رامین دلفان آذری؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد


مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در خانواده های داغدیده در اثر کرونا

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 416-431

10.22034/aftj.2023.329531.1400

علی‌اکبر سلیمی رودسری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدعلی رحمانی


مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی پذیرش وتعهد برکاهش اضطراب و ناامیدی زنان پس از طلاق

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 617-635

10.22034/aftj.2023.305649.1206

کیمیا پورشیرازی؛ آمنه شارعی؛ آزاده سلحشوری؛ آرزو شاه حسینی؛ نازنین ایل غمی آذر


اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 198-214

10.22034/aftj.2021.164614

پریسا دیناری؛ نیکو امیدبختیاری؛ متین پویا؛ زهرا میرزایی؛ زهرا حیدری؛ ابوذر فرهادی