کلیدواژه‌ها = زوجین
شناسایی عوامل و زمینه‌های سوق زوجین به طلاق توافقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/aftj.2023.375793.1851

فرزانه مردانی؛ شکوه نوابی نژاد؛ عماد یوسفی


اثربخشی آموزش زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/aftj.2023.349037.1670

معصومه جلیلی؛ زهرا افتخار صعادی؛ رضا پاشا؛ پرویز عسکری؛ فریبا حافظی


اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و الگوی ستیر بر رضایت جنسی و سکوت زناشویی زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22034/aftj.2023.400064.2071

فاطمه ترکاشوند؛ حسین داوودی؛ داوود تقوایی


مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


برررسی روابط زوجین در حقوق ایران و نقش آن در استحکام نهاد خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 624-637

10.22034/aftj.2023.334416.1488

حیدر رفعتی؛ امیر ملامحمدعلی؛ محمود قیوم زاده


تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 134-153

10.22034/aftj.2022.321551.1321

طاهره کاتب زاده بدر؛ سعیده السادات حسینی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری