کلیدواژه‌ها = زوجین
بررسی نقش میانجی‌گری سبک دلبستگی در رابطه میان صمیمیت زناشویی و تمایزیافتگی زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/aftj.2023.379869.1889

کامدین پارساکیا؛ ولی اله فرزاد؛ مهدی رستمی


مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 134-153

10.22034/aftj.2022.321551.1321

طاهره کاتب زاده بدر؛ سعیده السادات حسینی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری