کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
اثربخشی مدل غنی‌سازی خانواده برای کار بر رضایت زناشویی، شغلی و تعارض کار-خانواده مدیران زن متأهل

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 401-425

10.22034/aftj.2022.346837.1632

سارا مکی پور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 602-623

10.22034/aftj.2023.341793.1575

اکرم مطهری نسب؛ کیومرث فرح بخش؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی