کلیدواژه‌ها = طلاق
تجربه زیسته مادران در شرف جدایی: مورد مطالعه شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.403743.2086

سپیده قنبریان؛ سالار فرامرزی؛ مهدی تبریزی


مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


اثربخشی مدل مک مستر بر اضطراب و خودکنترلی زنان در آستانه طلاق

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 491-511

10.22034/aftj.2023.310445.1227

رامین دلفان آذری؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد


اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.22034/aftj.2020.113723

فاطمه گرجین پور؛ غلامرضا علی پور؛ مازیار جلوه؛ منصور عبدی


ارزشیابی وضعیت تحصیلی کودکان خیابانی شهر زاهدان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 185-199

10.22034/aftj.2020.177272

خدانظر شهنوازی؛ سیمین اصغری نژاد