کلیدواژه‌ها = ازدواج
اولویت‌های انتخاب زوج در عصرکرونا و مقایسه آن با ده سال گذشته

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 128-135

10.22034/aftj.2022.291173.1120

پیمان رستگاری؛ نرگس رازقی؛ مهدی ذبیحی


اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 17-34

10.22034/aftj.2020.111370

فریدون اسلامی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی