کلیدواژه‌ها = تاب آوری
اثربخشی مدل مداخله سرمایه روان شناختی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

10.22034/aftj.2023.324050.1340

مهدی قزلسفلو؛ مهدی رستمی؛ فاطمه بای


اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 612-631

10.22034/aftj.2022.302623.1180

جهان سادات اسدی بیجانیه؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم