کلیدواژه‌ها = افسردگی
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و واقعیت درمانی در کاهش نشانه‌های افسردگی و انعطاف پذیری کنشی زوجین با مشکلات زناشویی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 250-269

10.22034/aftj.2022.314020.1249

میترا میرلوحیان؛ زهرا علیزاده؛ زهره زارع حسین زادگان؛ زهرا آشکار؛ آدینه بازگونه؛ اسحاق سام خانیانی


پیش‌بینی افسردگی بر اساس تفکر انتقادی و ادراک خویشتن در زنان و مردان شهر مشهد

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 421-443

10.22034/aftj.2022.316684.1281

سوگل صبوری؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمدسعید عبدخدایی