کلیدواژه‌ها = عملکرد جنسی
رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی

دوره 4، شماره 4، آبان 1402، صفحه 399-412

10.22034/aftj.2023.350966.1689

میترا نظام‌الملکی؛ مریم نصری؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه شهابی زاده؛ سحر فرهمندپور


تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 331-355

10.22034/aftj.2022.305456.1205

ملحیه کاظمی مجرد؛ جواد خلعتبری؛ آمنه معاضدیان؛ نعمت ستوده اصل


پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمدی و آگاهی جنسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-153

10.22034/aftj.2021.302163.1179

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور