کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر میزان پرخاشگری و امید به زندگی افراد اقلیت جنسی دچار اختلال دوقطبی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 320-336

10.22034/aftj.2021.144777

الهام السادات هاشمی؛ مهدی رشیدی اقدم؛ لادن نصیری؛ زهره قاسمی بهارونجی


اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 198-214

10.22034/aftj.2021.164614

پریسا دیناری؛ نیکو امیدبختیاری؛ متین پویا؛ زهرا میرزایی؛ زهرا حیدری؛ ابوذر فرهادی