کلیدواژه‌ها = زنان
اعتباریابی مدل غنی سازی خانواده برای کار بررضایت زناشویی ،شغلی وتعارض کار-خانواده مدیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.346837.1632

سارا مکی پور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


بزهکاری زنان در محیط‌های شغلی در پرتو آموزه‌های جرم‌شناختی و مقررات کیفری

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، بهمن 1401، صفحه 158-175

10.22034/aftj.2022.337712.1531

نسرین محمودی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میر خلیلی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، بهمن 1401، صفحه 284-301

10.22034/aftj.2023.343971.1592

جعفر پویان مهر؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبایی نژاد؛ حسن خوش اخلاق


بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، بهمن 1401، صفحه 302-313

10.22034/aftj.2022.358017.1749

عبداله محمدی صدر؛ کیمیا تاج نیا؛ اسماعیل اسلامی