کلیدواژه‌ها = زنان
اثربخشی مدل غنی‌سازی خانواده برای کار بر رضایت زناشویی، شغلی و تعارض کار-خانواده مدیران زن متأهل

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 401-425

10.22034/aftj.2022.346837.1632

سارا مکی پور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


بزهکاری زنان در محیط‌های شغلی در پرتو آموزه‌های جرم‌شناختی و مقررات کیفری

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 158-175

10.22034/aftj.2022.337712.1531

نسرین محمودی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میر خلیلی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 284-301

10.22034/aftj.2023.343971.1592

جعفر پویان مهر؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبایی نژاد؛ حسن خوش اخلاق


بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 302-313

10.22034/aftj.2022.358017.1749

عبداله محمدی صدر؛ کیمیا تاج نیا؛ اسماعیل اسلامی