کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته
تجربه زیسته مادران در شرف جدایی: مورد مطالعه شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.403743.2086

سپیده قنبریان؛ سالار فرامرزی؛ مهدی تبریزی


تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 192-214

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی اله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی