کلیدواژه‌ها = درمان پذیرش و تعهد
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 169-184

10.22034/aftj.2022.328966.1391

وحیده السادات فاطمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جواد خلعتبری؛ عبدالحسن فرهنگی


بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 176-191

10.22034/aftj.2022.331625.1421

کمال مقتدایی؛ امراله ابراهیمی؛ سید عباس حقایق؛ حسن رضایی جمالویی؛ پیمان ادیبی