کلیدواژه‌ها = کیفیت خواب
تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر سبک زندگی و عملکرد شناختی، اضافه‌وزن و کیفیت خواب کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

10.22034/aftj.2024.412275.2143

مهدی صالحی؛ خدیجه ایران دوست


اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر سرسختی روانشناختی و کیفیت خواب در افراد با سابقه بستری کرونایی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 215-228

10.22034/aftj.2022.325945.1363

سیدامیر عمرانی؛ مریم براتیان؛ زهره زارع حسین زادگان؛ زهرا جداری سیدی