نویسنده = مائده حق گوی
نقش آشفتگی‌روانی و تحمل ابهام در احساس تنهایی زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 116-127

10.22034/aftj.2022.322218.1327

پرستو ثابتی؛ مائده حق گوی؛ فهیمه فرزانه؛ مونا عجبی؛ سروش علیمردانی