نویسنده = نسرین نعمتی جهان
پیش‌بینی اضطراب کرونایی بر اساس معنای زندگی و صمیمیت اعضای خانواده در مادران خانه‌دار

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 190-202

10.22034/aftj.2022.324721.1349

آلاء رخشنده خباز؛ نادره دورودیان؛ نسرین نعمتی جهان؛ مهری رستم‌نژاد