نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی با رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زوج های نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/aftj.2023.334348.1485

محمد وحیدی فراشاه؛ عبدالله شفیع آبادی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تهدیدها و فرصت‌های دورکاری زوجین هردوشاغل در شرایط کرونا بر تعارض کار-خانواده و ابعاد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/aftj.2023.365351.1790

لیلا سعیدطالشی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ عماد یوسفی


اثربخشی مدل غنی‌سازی خانواده برای کار بر رضایت زناشویی، شغلی و تعارض کار-خانواده مدیران زن متأهل

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 401-425

10.22034/aftj.2022.346837.1632

سارا مکی پور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 169-184

10.22034/aftj.2022.328966.1391

وحیده السادات فاطمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جواد خلعتبری؛ عبدالحسن فرهنگی