نویسنده = اصغر جعفری
اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 68-85

10.22034/aftj.2020.119462

فرزانه مردانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ اصغر جعفری