نویسنده = شهره قربان شیرودی
مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در خانواده های داغدیده در اثر کرونا

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 416-431

10.22034/aftj.2023.329531.1400

علی‌اکبر سلیمی رودسری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدعلی رحمانی