سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فصلنامه علمی خانواده درمانی کاربردی به شرط رعایت حقوق کمیته اخلاق در انتشار (COPE) به نویسنده (گان) اجازه چاپ و کپی برداری بدون محدودیت از آثار منتشر شده را می‌دهد.