دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 13، دی 1401 
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان

10.22034/aftj.2022.328966.1391

وحیده السادات فاطمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جواد خلعتبری؛ عبدالحسن فرهنگی


نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی

10.22034/aftj.2022.332626.1443

سید محسن ابراهیمی؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ جمال صادقی؛ علی اصغر عباسی اسفجی


مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی

10.22034/aftj.2022.310393.1226

سیده سارا میرزائیان گیزه رود؛ نادر منیرپور؛ محمداسماعیل اکبری؛ مجید ضرغام حاجبی


اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال

10.22034/aftj.2022.314808.1262

زهره صادقی عمروآبادی؛ مهناز استکی؛ کامبیز پوشنه؛ مهدیه صالحی