دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری بر نگرانی از تصویر بدنی زنان مبتلا به اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.334268.1482

مریم رشیدی ظفر؛ فریبا بشردوست تجلی؛ نسترن شریفی


مقایسه اثربخشی رویکرد خانواده محور بوئن و خانواده‌درمانی ساختاری مینوچین بر بهبود الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی زنان دچار طلاق عاطفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.322683.1331

پریسا سبزواری؛ غلامرضا خویی نژاد؛ محمدرضا صفاریان طوسی


پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی در زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.324872.1351

سالار فرامرزی؛ نفیسه اجل لوییان؛ سیمین قاسمی


تاثیر آموزش توانمند سازی خانواده مبتنی بر شفقت به خود بر خود مراقبتی و قند خون ناشتا در بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.332943.1452

فریده پاکروان بحری؛ محسن احمدی طهور سلطانی؛ شهره قربان شیرودی


تبیین مدل مدیریت درد براساس نشخوار فکری با میانجی‌گری تاب آوری و سرزندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.333130.1457

فاطمه گیوی؛ فرحناز مسچی؛ معصومه ژیان باقری؛ داریوش فارهود


اثربخشی درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.334738.1494

وجیه سادات سیدی؛ مریم مقدادی


مطالعه تغییرات الگوی خانواده با تاکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی: پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.301745.1174

ندا خفری


مقایسه اثربخشی درمان امیدمحور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب مرگ مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/aftj.2022.328052.1381

سیمین سلیمانی؛ لیدا لیل‌آبادی؛ مرجان جعفری روشن


ارایه مدل عملکرد جنسی زنان زیر سن یائسگی بر اساس خودابرازگری جنسی با نقش میانجی اضطراب حالت-صفت و عزت نفس جنسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.339984.1551

سیده پریسا مجتهدزاده؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری؛ عادله عیسی نظر


مقایسه تاثیر درمان هیجان‌مدار فردی و زوجی بر شیوه های مقابله با تغییرات پس از قاعدگی در زنان دچار اختلال پیش از قاعدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/aftj.2022.303841.1192

ندا جوادی؛ شیرین کوشکی؛ فاطمه گلشنی؛ آنیتا باغداساریانس


پیش بینى درماندگى روان شناختى بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه و راهبردهاى مقابله اى در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویى

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/aftj.2022.304757.1200

پریسا خطیبی؛ پریسا مقراضی


اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر فراهیجان مثبت، صمیمیت زناشویی و توانمندی‌های شخصیت زنان سالمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.342115.1579

زهره زاد حسن؛ کبری کاظمیان مقدم


طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی مدیریت استرس و خشم بر مبنای روش کتاب درمانی و بازی درمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/aftj.2022.328586.1386

الهام خواجه نظامی؛ ویدا سادات رضوی؛ ویدا اندیشمند؛ امان الله سلطانی


بررسی بازنمایی فرهنگی زنان در حوزه اختلالات روانی در دهه نود سینمای ایران: روش تحلیل گفتمان، رویکرد پدام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/aftj.2022.314807.1261

مهناز آزاد؛ سید وحید عقیلی؛ ارسیا تقوا؛ علی رحمان زاده


اثربخشی کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی بر سوگیری تفسیری و فراهیجانات زنان مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2023.357972.1748

نسیم غضنفری؛ علی خادمی؛ مجید محمودعلیلو؛ مهین اعتمادی نیا؛ ریتا دوستی


مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی ساختاری بر عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه در زوجین متعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/aftj.2021.287162.1091

زهره انصاری؛ فریبا نادریان؛ فاطمه گل عابدینی؛ مریم یاوری کرمانی


پیش بینی ترس از صمیمیت و پرخاشگری پنهان براساس بهزیستی روان شناختی در زنان: نقش واسطه‌ای احساس گناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/aftj.2021.294111.1132

پروانه حمیدی کیان؛ مژگان نیکنام؛ پانته آ جهانگیر


آسیب ‌شناسی پدیدارشناسانه محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/aftj.2021.243627.1011

نجمه آگنج؛ نازنین هنرپروران؛ شکوه نوابی نژاد


مقایسه اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی مثبت‌نگر و رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زناشویی زوج های نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/aftj.2022.333273.1464

محمد وحیدی فراشاه؛ عبدالله شفیع آبادی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت خواب و عاطفه مثبت و منفی معلمان زن مبتلا به دیابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.22034/aftj.2021.284754.1084

الهه حیدری؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی در نوجوانان خود آسیب رسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22034/aftj.2022.333513.1467

الهه گرائیلی مشک آبادی؛ شعبان حیدری؛ محمدکاظم فخری


اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زوجین جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.22034/aftj.2022.334054.1473

محمدرضا مهدی قلی؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر


اثربخشی شفقت‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/aftj.2022.334796.1497

مریم سرمدی؛ مجید صفاری نیا؛ طاهر تیز دست؛ حمید نجات


اثربخشی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنادرمانی بر تعارض زناشویی زنان درگیر طلاق عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.335436.1506

نیکتا ناظمی زند؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


اعتباریابی مدل غنی سازی خانواده برای کار بررضایت زناشویی ،شغلی وتعارض کار-خانواده مدیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.346837.1632

سارا مکی پور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


اثربخشی مشاوره مبتنی بر توانمندی بر افزایش حس خودارزشمندی زنان مطلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.354146.1732

کامدین پارساکیا؛ سیدعلی دربانی


بررسی نقش اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.324171.1341

پرستو دمرچلی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ شکوه نوابی نژاد


مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.312503.1237

نگار روستا؛ مجید قدمی؛ حسین کشاورز افشار؛ قدسی احقر


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر خوردن بر پردازش هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان دچار اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22034/aftj.2022.328267.1383

سحر شریعتی؛ قدرت الله عباسی؛ بهرام میرزاییان


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خاطرات آسیب زا و نشانگان جسمانی در زنان سرپرست خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22034/aftj.2022.329560.1401

بهاره حاجی مشهدی؛ افسانه خواجوند خوشلی؛ جوانشیر اسدی


مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افسردگی و سازگاری زنان پس از عمل سقط جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22034/aftj.2022.329891.1408

مژگان زارعان؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ فرامرز سهرابی


اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت بر تحریف‌های شناختی و اسنادهای علّی در دانشجویان دختر پرستاری و مامایی مبتلا به اضطراب سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22034/aftj.2022.329934.1410

شبنم نویدی پشتیری؛ رمضان حسن زاده؛ سیده علیا عمادیان


ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/aftj.2023.341793.1575

اکرم مطهری نسب؛ کیومرث فرح بخش؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی