تعداد مقالات: 111

2. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-22

10.22034/aftj.2020.113723

فاطمه گرجین پور؛ غلامرضا علی پور؛ مازیار جلوه؛ منصور عبدی


8. اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 4-22

10.22034/aftj.2020.119517

الهه حیدری؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


9. اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-34

10.22034/aftj.2020.111370

فریدون اسلامی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی


11. شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-45

10.22034/aftj.2021.250091.1019

نجمه آگنج؛ نازنین هنرپروران؛ شکوه نوابی نژاد


14. تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 29-45

10.22034/aftj.2021.283681.1077

محبوبه سادات مقدسی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا آیتی


15. اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-38

10.22034/aftj.2020.119559

زهرا حسین زاده؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


18. شناسایی پدیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاخیر‌ در‌ ازدواج دختران: نظریه زمینه‌ای

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 46-66

10.22034/aftj.2021.284513.1082

سمانه مختاری؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشئی


20. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی در نوجوانان تیزهوش دختر و پسر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 51-72

10.22034/aftj.2021.283292.1072

نوشین تمیزی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ حسن میرزا حسینی


22. اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌ مدت بر تعارض‌های زناشویی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 54-68

10.22034/aftj.2020.119642

سیدعلی دربانی؛ پگاه فرخزاد؛ فرح لطفی کاشانی


24. تدوین الگوی تعهد زناشویی و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 67-85

10.22034/aftj.2021.288120.1096

بهزاد تریوه؛ کیومرث کریمی؛ مریم اکبری؛ امید مرادی


25. اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 68-85

10.22034/aftj.2020.119462

فرزانه مردانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ اصغر جعفری