اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.22034/aftj.2020.113723

فاطمه گرجین پور؛ غلامرضا علی پور؛ مازیار جلوه؛ منصور عبدی


رابطه معنای زندگی و انسجام خانواده معلمان در دوره کووید- 19: نقش واسطه‌ای معنویت در کار

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 1-20

10.22034/aftj.2022.299681.1166

سید مهدی زعیم زاده؛ اصغر جعفری


اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 4-22

10.22034/aftj.2020.119517

الهه حیدری؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 17-34

10.22034/aftj.2020.111370

فریدون اسلامی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی


شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 21-37

10.22034/aftj.2022.304045.1195

محمد زارع آبندانسری؛ مهرداد محرم زاده؛ فاطمه رضاپور


شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-45

10.22034/aftj.2021.250091.1019

نجمه آگنج؛ نازنین هنرپروران؛ شکوه نوابی نژاد


تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 29-45

10.22034/aftj.2021.283681.1077

محبوبه سادات مقدسی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا آیتی


اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 23-38

10.22034/aftj.2020.119559

زهرا حسین زاده؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


بررسی چالش‌های مادران در اجتماعی شدن کودکان دبستانی در دوران پاندمی کوید 19

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 38-55

10.22034/aftj.2022.316230.1272

آسیه شریعتمدار؛ سارگل ابراهیمی؛ مهسا شاهین‌بنا؛ نسیم شیخی فینی