کلیدواژه‌ها = الگوهای ارتباطی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی زنان متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/aftj.2021.298807.1160

فرح فرداد؛ فریده دوکانه ای فرد؛ مالک میرهاشمی


3. اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف زنان آشفته

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 18-37

10.22034/aftj.2021.260934.1038

مریم بهبهانی؛ مریم ذوالفقاری؛ محمدباقر حبی