کلیدواژه‌ها = زنان بی سرپرست
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/aftj.2021.283656.1075

علی سیاها؛ پری ناز بنی سی؛ علیرضا محمدی آریا