کلیدواژه‌ها = خودپنداره جنسی
پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 340-360

10.22034/aftj.2022.329933.1409

سپیده مینوسپهر؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ منصوره نیکوگفتار؛ مسعود غلامعلی لواسانی