کلیدواژه‌ها = تنظیم شناختی هیجان
اثربخشی درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.334738.1494

وجیه سادات سیدی؛ مریم مقدادی


مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 426-444

10.22034/aftj.2022.332603.1440

اعظم کریمی حارث آبادی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ زهره رافضی؛ مرضیه غلامی توران پشتی؛ پریسا پیوندی


پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 38-52

10.22034/aftj.2021.265361.1047

محبوبه سالاری؛ سعدی بکرایی؛ محمد امین شریفی نژاد نعمت آباد؛ نرگس عالی زاده؛ فاطمه محسنی