کلیدواژه‌ها = تعهد زناشویی
پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی زنان متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/aftj.2021.298807.1160

فرح فرداد؛ فریده دوکانه ای فرد؛ مالک میرهاشمی


مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی در زنان متأهل براساس جهت گیری دینی با میانجیگری معنویت

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 51-67

10.22034/aftj.2022.334111.1475

سیده زهره السادات امیراجمندی؛ پانته آ جهانگیر؛ مژگان نیکنام


پیش‌بینی رضایت جنسى زنان متاهل برمبنای تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگى در دوران کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 94-115

10.22034/aftj.2022.320628.1310

یاسمین سالمی؛ آزاده ابویی؛ محسن سعیدمنش