کلیدواژه‌ها = تعهد زناشویی
پیش‌بینی رضایت جنسى زنان متاهل برمبنای تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگى در دوران کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 94-115

10.22034/aftj.2022.320628.1310

یاسمین سالمی؛ آزاده ابویی؛ محسن سعیدمنش