کلیدواژه‌ها = طلاق
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی زناشویی و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق

دوره 3، شماره 2، تیر 1401

10.22034/aftj.2022.328976.1392

زینب خاتون ذکریازاده خطیر؛ محمدکاظم فخری؛ شعبان حیدری


اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.22034/aftj.2020.113723

فاطمه گرجین پور؛ غلامرضا علی پور؛ مازیار جلوه؛ منصور عبدی