کلیدواژه‌ها = سبک دلبستگی
پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی و باورهای فراشناختی در زنان: نقش واسطه‌ای فرسودگی زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/aftj.2021.291445.1123

مریم سرخابی عبدالملکی؛ فریده دوکانه ای فرد؛ معصومه بهبودی


پیش‌بینی رضایت جنسى زنان متاهل برمبنای تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگى در دوران کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 94-115

10.22034/aftj.2022.320628.1310

یاسمین سالمی؛ آزاده ابویی؛ محسن سعیدمنش


مدل ساختاری پیش بینی همدلی زناشویی بر اساس توانمندی ایگو با میانجیگری سبک دلبستگی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 95-111

10.22034/aftj.2021.294258.1133

علی اصغر خسروبیگی؛ علیرضا آقایوسفی؛ ناصر صبحی قراملکی