کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 371-387

10.22034/aftj.2022.333515.1468

زهرا عطایی زنجانی نژاد؛ مسعود حجازی؛ افسانه صبحی؛ محمد سعید احمدی


اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی زوجین در مرحله عقد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 486-500

10.22034/aftj.2022.307273.1213

ستاره محنایی؛ فرزاد پورغلامی؛ فاطمه شهبازی؛ محبوبه موجی؛ رضا فراشبندی


پیش‌بینی اضطراب کرونایی بر اساس معنای زندگی و صمیمیت اعضای خانواده در مادران خانه‌دار

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 190-202

10.22034/aftj.2022.324721.1349

آلاء رخشنده خباز؛ نادره دورودیان؛ نسرین نعمتی جهان؛ مهری رستم‌نژاد