کلیدواژه‌ها = تحمل ابهام
نقش آشفتگی‌روانی و تحمل ابهام در احساس تنهایی زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 116-127

10.22034/aftj.2022.322218.1327

پرستو ثابتی؛ مائده حق گوی؛ فهیمه فرزانه؛ مونا عجبی؛ سروش علیمردانی


بررسی رابطه ساختاری سرمایه روان شناختی و استحکام روانی: نقش میانجی تحمل ابهام و شادکامی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 220-243

10.22034/aftj.2021.256439.1025

هنگامه کربلائی پور؛ پریناز بنی سی؛ فرهاد جمهری؛ بیتا نصرالهی