کلیدواژه‌ها = عملکرد جنسی
ارایه مدل عملکرد جنسی زنان زیر سن یائسگی بر اساس خودابرازگری جنسی با نقش میانجی اضطراب حالت-صفت و عزت نفس جنسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.339984.1551

سیده پریسا مجتهدزاده؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری؛ عادله عیسی نظر


تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، دی 1401

10.22034/aftj.2022.305456.1205

ملحیه کاظمی مجرد؛ جواد خلعتبری؛ آمنه معاضدیان؛ نعمت ستوده اصل


پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمدی و آگاهی جنسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-153

10.22034/aftj.2021.302163.1179

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور