کلیدواژه‌ها = خانواده
مطالعه تغییرات الگوی خانواده با تاکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی: پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.301745.1174

ندا خفری


سخن سردبیر: زن در کانون خانواده و جامعه

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، دی 1401، صفحه 1-2

10.22034/aftj.2022.163278

شکوه نوابی نژاد


رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، دی 1401، صفحه 3-19

10.22034/aftj.2022.336866.1523

لیلا دولت خواه؛ حسن حیدری؛ سید حسام الدین حسینی


روش شناسی انتقادی تبیین نظام خانواده و حقوق زن از منظر محمد مجتهدشبستری

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، دی 1401، صفحه 356-373

10.22034/aftj.2023.364464.1781

عبدالهادی صالحی زاده؛ سیدمحمدحسین میری


جایگاه عرف در ازدواج سفید از نظر فقه اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 534-545

10.22034/aftj.2022.288318.1098

عبدالله علیزاده؛ روح الله افضلی گروه؛ مجید خزایی