کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته
شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 21-37

10.22034/aftj.2022.304045.1195

محمد زارع آبندانسری؛ مهرداد محرم زاده؛ فاطمه رضاپور


تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 192-214

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی اله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی