کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجانی
بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 176-191

10.22034/aftj.2022.331625.1421

کمال مقتدایی؛ امراله ابراهیمی؛ سید عباس حقایق؛ حسن رضایی جمالویی؛ پیمان ادیبی


تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 523-541

10.22034/aftj.2022.334330.1483

سیده زهرا هدایی نیا؛ جاوید پیمانی؛ زهره رافضی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ پریسا پیوندی