کلیدواژه‌ها = هیجان
اثربخشی خودنظم بخشی هیجانی بر افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/aftj.2021.284561.1083

مهدی قزلسفلو؛ مهدی رستمی؛ نادره سعادتی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری و بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از بیماری کووید- 19

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 373-389

10.22034/aftj.2022.319678.1307

معصومه حجار کارگر؛ حسین اکبری امرغان؛ حمید نجات؛ احسان ارمز