کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، دی 1401، صفحه 35-54

10.22034/aftj.2022.331802.1424

رامین کریمی؛ بهرام میرزاییان؛ قدرت الله عباسی