کلیدواژه‌ها = زنان شاغل
نقش آشفتگی‌روانی و تحمل ابهام در احساس تنهایی زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 116-127

10.22034/aftj.2022.322218.1327

پرستو ثابتی؛ مائده حق گوی؛ فهیمه فرزانه؛ مونا عجبی؛ سروش علیمردانی


پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 38-52

10.22034/aftj.2021.265361.1047

محبوبه سالاری؛ سعدی بکرایی؛ محمد امین شریفی نژاد نعمت آباد؛ نرگس عالی زاده؛ فاطمه محسنی