نویسنده = قدسی احقر
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.312503.1237

نگار روستا؛ مجید قدمی؛ حسین کشاورز افشار؛ قدسی احقر


ارائه الگوی صلاحیت حرفه‌ای دبیران زن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 406-429

10.22034/aftj.2022.265696.1049

حدیثه تنها؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی؛ قدسی احقر