نویسنده = محمد رضا زربخش
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی زوجین متقاضی طلاق

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 108-88

10.22034/aftj.2021.297568.1153

آزاده رسولی راد؛ محمد علی رحمانی؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد رضا زربخش