نویسنده = محبوبه سادات مقدسی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 29-45

10.22034/aftj.2021.283681.1077

محبوبه سادات مقدسی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا آیتی