نویسنده = علی آقازیارتی
اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 66-83

10.22034/aftj.2020.120078

سالار فرامرزی؛ سعدی بکرای؛ مجید محب زاده؛ علی آقازیارتی؛ بدر رنجبر